Οξυγόνο – Οζονοθεραπεία

Η Οξυγόνο – Οζονοθεραπεία συνδυάζει το Όζον και το Οξυγόνο και χρησιμοποιείται στην Ευρώπη περισσότερα από 50 έτη για θεραπευτικούς σκοπούς.

Τι είναι το Όζον;

Το Όζον (Ο3) είναι μια αλλοτροπική μορφή Οξυγόνου (Ο2) εξαιρετικά διαδεδομένη για τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει στην οικολογική ισορροπία της γης. Απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της επικίνδυνης για τον άνθρωπο υπεριώδους ακτινοβολίας που προέρχεται από τον ήλιο, εμποδίζοντάς την να φθάσει στη γη. Είναι ένα στοιχείο που βρίσκεται σε αφθονία στη φύση. Το Όζον, η πιο ενεργός χημικά μορφή Οξυγόνου είναι ένα ισχυρό μικροβιοκτόνο και ιοστατικό μόριο που σκοτώνει βακτήρια και μύκητες και αδρανοποιεί τους ιούς (ιοστατικό).

Τι είναι το θεραπευτικό Όζον;

Στην θεραπευτική χρησιμοποιείται το Ιατρικό Όζον. Αυτό είναι ένα μείγμα αερίων που αποτελείται  από Οξυγόνο (Ο2) και από Όζον (Ο3) σε συγκεκριμένες πυκνότητες και παράγεται από ειδική συσκευή. Δεν έχει τοξικότητα ούτε φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις, δεν προκαλεί αλλεργίες.Εφαρμόζονται ειδικά θεραπευτικά πρωτόκολλα από εξειδικευμένους ιατρούς .

Ενέσεις αερίου μείγματος Ο23 Οξυγόνο-Οζονοθεραπείας

Στο ιατρικό μας κέντρο εφαρμόζονται:

Η Μικρή και η Μεγάλη Αυτομετάγγιση με ιατρικό Όζον.

Ενδομυϊκές και υποδόριες εγχύσεις (Ο23) σε χρόνιες παθήσεις πόνου με αποτελέσματα αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά. Επίσης χρησιμοποιείται  στην αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων και της κυτταρίτιδας  μέσω λιποαφαίρεσης του λιποκυττάρου.Η δράση του ιατρικού Όζοντος  ενισχύει και τονώνει τον οργανισμό.